Pogled v prihodnost

Naša trajnostna strategija vključuje majhne korake za velike spremembe na lokalnem območju.

VREDNOTE IN POSLANSTVO

Naša zaveza do okolja

Naša trajnostna strategija vključuje majhne korake za doseganje velikih sprememb na lokalnem območju. Zmanjšan vpliv na okolje in podnebje je zapisan v temelje našega podjetja. Zato smo vlagali v tehnološke rešitve, ki so izboljšale naš življenjski slog in proizvodnjo na kvalitativni ravni.

TRAJNOST SUROVIN

Reciklirana plastika

Podjetje Blowpack je prejemnik certifikata za zmanjšanje plastičnih odpadkov in povečanje ločenega zbiranja odpadkov.
To je eden od temeljev za varstvo okoljo in doseganje korporativne trajnosti. Ta certifikat je temeljnega pomena, ker uvaja koncept kakovosti v povezavi z reciklirano plastiko, tudi zahvaljujoč konceptu sledljivosti recikliranih materialov.
 
Certificiranje se nanaša na odstotke recikliranja, ki so navedeni v okrožnici z dne 4. avgusta 2004. Ta se izvaja z ministrsko uredbo št. 203/2003 o zelenih javnih naročilih, in standardom UNI EN ISO 14021.
 
Uporaba recikliranih materialov izhaja iz potrebe po tem, da bi izdelke iz reciklirane plastike, ki so namenjeni javni upravi in/ali javnim podjetjem ter seveda veletrgovcem, naredili bolj vidne in prepoznavne ter da bi ustvarili vrednost blagovne znamke, ki bi jo lahko izkoristili za trženjska namene ter prepoznavnost embalaže med potrošniki.
Za več informacij stopite v stik z nami